Dinàmiques de grup

Dinàmiques de grup

Dinàmiques de grup

Dinàmiques de grup

Noves masculinitats i igualtat d’oportunitats

Els tallers sobre noves masculinitats i igualtat d’oportunitats s’estan desenvolupant amb els i les adolescents del projecte de teatre social ‘Espai Arts 1’ de Sant Boi de Llobregat.

El grup de 14 joves reflexionarà en diverses sessions sobre aquests temes, i exposaran les seves conclusions mitjançant role-playing. És a dir, crearan petites escenes teatrals per reflectir situacions i solucions relacionades amb aquests aspectes.

A mitjans de novembre ho gravarem en vídeo.